ია ასათიანი

რუსების „ავტოსამოთხე“ – სანქცირებული ავტომობილების გზა საქართველოდან რუსეთამდე.